++++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562++

^^วันพฤหัสบดี  ที่ 28  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1    เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  11/2562  โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน   นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม เพื่อแจ้งนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่าง ๆ  ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และข้อราชการที่เป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล   ณ  ห้องประชุมขุนลุมประพาส  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน     ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน