ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ รับนโยบาย เลขาธิการ กพฐ. ขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง ๑,๒,๓,๔ และเขตตรวจราชการบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ภาคกลาง)​ โดย ดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ สโมสรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี