สพม.15 ร่วมมือ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และบริษัทกูเกิล ประเทศไทย จำกัด สร้างความรู้เครือข่ายครู สพม.15 เป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีและสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภัยบนโลกออนไลน์ (Digital Citizenship to Promote Literacy and Civic
Participation) โดยมีนางสุเพียงพิชญ์ พรฤกษ์งาม ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม ฝ่ายสื่อสารมวลชนและวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายจิวะวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว ผู้จัดการฝ่ายนโยบาย และความสัมพันธ์ภาครัฐ บริษัท กูเกิล ประเทศไทย จำกัด และคณะ
เดินทางมาร่วมเปิดโครงการฯและสร้างความรู้เครือข่ายครู สพม.15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ทั้ง 46 โรง และบุคลากรเขตพื้นที่ ในการส่งเสริมการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส