การอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดหลักสูตรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในการนี้เชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมการอบรม หากสนใจติดตามรายละเอียดได้ที่