เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป หน่วยงาน สถานศึกษา เข้าศึกษาเรียนรู้ในในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี หากสนใจ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร