เอกสารการบรรยายพิเศษ ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

ด้วยสภาการศึกษาได้เผยแพร่ เอกสารการบรรยายพิเศษ ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เอกสารการบรรยายพิเศษ ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1718-file.pdf