ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทากาศ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว และโรงเรียนบ้านเหมืองลึก อำเภอแม่ทา เพื่อให้กำลังใจครู นักเรียน ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานนโยบาย 9 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และมอบนโยบาย สพฐ. ในการจัดการศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการกิจกรรม 5 ส เพื่อสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน และนำไปสู่นโยบายการเป็นห้องเรียนคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ