ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีส่งมอบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีส่งมอบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน จากนายศุภชัย ตั้งวรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท TOT จำกัด(มหาชน)และสมาคมเดอะบอสส์ ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ซึ่งได้มอบทุนให้กับโรงเรียนดำเนินการเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยง ไก่ไข่ เพาะเห็ด และปลูกผัก เพื่อนำผลผลิตและรายได้จากการจำหน่ายมาส่งเสริมการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี นอกจากนั้นสมาคมเดอะบอสส์ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ชุดแต่งกายชุดดุริยางค์ และหนังสือเสริมทักษะ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน จากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืนที่ได้สนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้น อนุบาล-ป.6 ได้มีอาหารที่มีประโยชน์รับประทานแล้วยังครอบคลุมไปถึงนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอีกด้วย