สพป.อุดรธานี เขต 1 รับนโยบาย เลขาธิการ กพฐ. ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา Cluster 10, 11, 12

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10,11, 12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้แนวคิดในการจัดการศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษามุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียน ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารหรือผู้แทนเขตตรวจราชการที่ 10, 11, 12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมการชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อ.เมือง จ.อุดรธานี