โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป.สระบุรี เขต ๒ รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน “ดีเด่น” ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาระดับโรงเรียน ณ อาคาร สพฐ.๑ ชั้น ๑ กระทรวงศึกษาธิการ

** การนี้ นายเล็ก ชนะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  เข้ารับโล่และเงินรางวัล โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน “ดีเด่น” ระดับประเทศ พร้อมเป็นผู้แทนรับโล่และเงินรางวัล โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับดี ระดับประเทศ ให้แก่ โรงเรียนวัดบุรีการาม และโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) จากผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น..