ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ รับมอบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓.๙ กิโลวัตต์ จากปูนนกอินทรีย์และซิมไบโอร์ โซลาร์

..วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีรับมอบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓.๙ กิโลวัตต์ มอบให้โรงเรียนวัดป่าไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดยความร่วมมือระหว่างปูนนกอินทรีย์และซิมไบโอร์ โซลาร์ โดยมี นางวาสนา สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ และคณะครู กรรมการสถานศึกษา ส่วนการปกครองท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดป่าไผ่  ตำบลทับกวาง  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี

 

นักเรียนฐานstudio junior โรงเรียนวัดป่าไผ่ / ถ่ายภาพ
สุกัญญา  หมั่นจิตร์  นักประชาสัมพันธ์ รายงาน