ทุนการศึกษารัฐบาลอินเดีย

ด้วยประเทศอินเดียรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับผู้มีสัญชาติไทย ประจำปีการศึกษา 2563-2564 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยของอินเดีย หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ทุนการศึกษารัฐบาลอินเดีย