ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2567

ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ประกาศเชิญชวนให้เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2567 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ