ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งเพื่อการกุศล “อิ๊ม อิ่ม ทับกวาง FUN RUN 2020” ครั้งที่ 3

..วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งเพื่อการกุศล “อิ๊ม อิ่ม ทับกวาง FUN RUN 2020” ครั้งที่ ๓ โดยมี นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมเดิน – วิ่งเพื่อการกุศลดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ต้องการให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสมทบในกองทุนส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยนักเรียน โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  และจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงิน ๓๐๐ บาท ต่อ ๑ นักวิ่งที่เข้าเส้นชัย โดยได้สนับสนุนเงินบริจาคเข้ากองทุนฯ ทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนบาทถ้วน-) ณ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี