สพป.พิษณุโลก เขต 3 ต้อนรับ รองผอ.สพป.พล.3

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมคณะ ที่เดินทางมาส่ง ดร.ทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร รอง สพม.37 ย้ายมาดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพป.พล.3  ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก