สพป.พิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

นายศุกล เทพหยด ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4 ให้กับครูอำเภอ วัดโบสถ์ จำนวน 26 คน และอำเภอ พรหมพิราม จำนวน 51คน รวมทั้งสิ้น 77 คน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย ไหมบัวเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและกำกับการคลัง (นักวิชาการคลัง ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานคลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากร