สพป สร.1สรุปรายงานผล “สวัสดีคุณครูวันเปิดเทอม”

                วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปรายงานผลการนิเทศติดตาม โครงการ ”สวัสดีคุณครูวันเปิดเทอม” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์ ได้รับเกียรติ. จาก นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธาน  ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รอง ผอ.เขตพื้นที่ ผอ.กลุ่ม ประธานเครือข่ายฯ และศึกษานิเทศก์  วัตถุประสงค์กการจัดประชุมปฏิบัติการครั้งนี้  เพื่อนำผลการออกนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดทุกโรงมาสรุปเป็นภาพรวมของเขตพื้นที่  เกี่ยวกับด้านวิชาการ  ด้านอาคารสถานที่  ด้านบุคลากร  และด้านงบประมาณ  ว่ามีจุดเด่น  จุดที่ควารได้รับการช่วยเหลือแก้ไขจากเขตพื้นที่หรือจากเครือข่ายอย่างไรบ้าง  ซึ่งหากปัญหาได้รับการแก้ไข ก็จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ที่ดี ต่อไป