ประชุมชี้แจง หารือ ทำความเข้าใจ การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่อำเภอปะนาเระ

วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยนายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นายสมาน เง๊าะ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวกษิมา คงตุก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และปลัดอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสถานศึกษา คณะครู และตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมการประชุมชี้แจง หารือ ทำความเข้าใจ การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่อำเภอปะนาเระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 สพฐ. โดยจะควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนในตำบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กิโลเมตร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการลง