สพป.ลพบุรี เขต 1>รับรายงานตัวและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่มาบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 (5 สาขาวิชาเอก)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00-12.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญภา เกตุจิ๋ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับรายงานตัวและปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่มาบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 จำนวน 5 สาขาวิชาเอก (อุตสาหกรรมศิลป์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์)  15 คน ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางสาวภารดี สละคำ นักศึกษาฝึกงาน ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)