สพป.ลพบุรี เขต 1>จัดพิธีทำบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ไหว้ซุ้มพระประจำสำนักงานเขตฯ และร่วมพิธีทำบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พิธีกรอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พิธีกรอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร อนุโมทนา เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)