ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ณ โรงเรียนวัดท่า

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วย นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท   และนายองอาจ พินทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ณ โรงเรียนวัดท่า อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท