รมว.ศธ. เปิดประชุมทางไกล จัดทำ MOU ว่าที่รองผอ.เขต-ศึกษานิเทศก์


วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางไกล “การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่าง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายอำนาจ วิชยานุวัติ) และผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์” พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้ที่ร่วมรับชมผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้อง DATA Center อาคาร สพฐ. 5 กระทรวงศึกษาธิการ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า สำหรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในเรื่องของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารงานในหน้าที่ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น

ขณะที่ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับความเห็นชอบจาก รมว.ศธ. ให้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่และการพัฒนาตนเองร่วมกันระหว่าง สพฐ. และผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 304 ราย และผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 826 ราย รวมทั้งสิ้น 1,130 ราย

ทั้งนี้ในการประชุม ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ยังได้มอบแนวทางการพัฒนารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ แนวใหม่ รวมทั้งชี้แจงข้อตกลงเบื้องต้น และกำหนดการพัฒนารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-27 ธันวาคม 2562 และศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 6-13 มกราคม 2563 เพื่อเตรียมตัวพัฒนาก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง และสามารถออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป

อัจฉรา ข่าว