นักเรียน นักวิ่ง จิตอาสา ในกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” สพป.ปัตตานี เขต 3

นายวิศิษฐ์  พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ให้การสนับสนุนกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” จ.ปัตตานี มีคณะครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัดร่วมวิ่งตามเส้นทาง “หมอชวนวิ่ง” ผ่าน และจัดบริการน้ำดื่ม ผ้าเย็นให้กับนักวิ่งที่ผ่านจุดพักบริเวณหน้า สพป.ปัตตานี เขต 3 โดยมีนักเรียน และเจ้าหน้าเขตพื้นที่ฯ จิตอาสาร่วมบริการ และอำนวยความสะดวก

ภาพ/ข่าว        มนทิชา  แวซอเหาะ
รายงาน          ฟูซียะห์  มาแจ
www.pattani3.go.th