+++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีถวายพานดอกไม้พุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ++

^^  วันพฤหัสบดี   ที่ 5  ธันวาคม พ.ศ.2562   เวลา 08.00 น.   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ    ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  นำบุคลากรในสังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ร่วมพิธีถวายพานดอกไม้พุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม 2562   โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี   มีหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ประชาชน  ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน   อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน/++++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน