สพม.3 ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ และ ถวายเครื่องสักการะ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี