สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 06.30-07.30 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางภาวนา นันทศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางเบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์ นางสาวพบจันทร์ ศรีสลุง นางสาวประชุมพร ปานเพชร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางอภิษฎา ปิ่นงาม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นข้าราชการที่ได้รับมอบหมายแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฯ นำคณะข้าราชการ ถวายเครื่องไทยธรรม และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป พร้อมกัน ณ บริเวณโดมข้างศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางเบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)