สพม22ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น.สพม.22 นำบุคลากรและนักเรียนในสังกัดจำนวน 700 คน เข้าร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ภายใต้ชื่อ ” นครพนมเดินหน้า ต่อต้านคอร์รัปชั่น”  ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช โดยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนม มีโรงเรียนต้นแบบสุจริต คือโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม อำเภอ.ปลาปาก จังหวัดนครพนม ร่วมจัดนิทรรศการต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม  ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม