สพป.ชัยนาท ตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดส่องคบ

วันที่ 9 ธ.ค.62 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมนางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รอง ผอ.สพป.ชัยนาท เข้าตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดส่องคบ (ท้ายเมืองอนุสรณ์) อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท เพื่อติดตามคุณภาพด้านผู้เรียนตามนโยบาย สพฐ. โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้มีการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน เน้นการเตรียมการสอบปลายปี /สอบ O-net และ NT เรื่อง การอ่านออกเขียนได้