สระบุรี เขต ๒ ประชุม พร้อมเดินหน้า “สพฐ.เกมส์”

วันที่ ๙ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๓๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ โดย ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “สพฐ.เกมส์”  ซึ่งจัดแข่งขันใน    ๗ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล บาสเกตบอล วิ่ง ๓๑ ขา และคีตะมวยไทย/ศิลปะแม่ไม้มวยไทย (สำหรับกีฬานักเรียนเฉพาะความพิการ ได้แก่ เปตอง วิ่ง ๓๑ ขา และฟุตซอล) ในรุ่นอายุการแข่งขัน ๓ รุ่น คือ ระดับประถมศึกษา/อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/อายุไม่เกิน ๑๕ ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อายุไม่เกิน ๑๘ ปี โดยจะมีการคัดเลือกตัวแทนระดับเขต ไปแข่งขันกีฬาในระดับภาค ประเภทละ ๑ ทีม จากนั้นจะ คัดเลือกตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันในระดับชาติ ประเภทละ ๒ ทีม โดยจัดแข่งขันใน ๖ ภูมิภาค โดยภาคกลางจัดที่จังหวัดสมุทรสาคร จากนั้นจะจัดการแข่งขันระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑                              ซึ่งเป็นวันกีฬาแห่งชาติอีกด้วย