จ.สุรินทร์จัดงาน วันดินโลก 2562

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 จังหวัดสุรินทร์จัดงานวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อน้อมรำลึกและสดุดีพระเกียรติคุณ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระปรีชาสามารถ โดยเฉพาะเรื่องดินซึ่งเป็นรากฐานของเกษตรกร ซึ่งแนวคิดในปีนี้คือ “Stop Soil Erosion Save Our Future ป้องกันอนาคต ลดการชะล้างดิน” ภายในงานมีการจัดกิจกรรม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” นิทรรศการทางวิชาการของดิน กิจกรรมประกวดวาดภาพและเรียงความ การแสดงจุดสาธิตของโครงการตามพระราชดำริ โดยจัดในรูปแบบของนิทรรศการมีชีวิต ซึ่งเป็นการนำแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินโดยเฉพาะการป้องกันปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน การจัดตลาดนัดสินค้าเกษตร ได้รับเกียรติจาก นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธาน ทั้งนี้ นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม “วันดินโลก 2562”