สพป.อุดรธานี เขต ๔ รับรายงานตัวครูผู้ช่วยเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๔๗ อัตรา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สพป.อุดรธานี เขต ๔ ดำเนินการรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน ๔๗ อัตรา ประกอบด้วยวิชาเอก ปฐมวัย ๑๑ อัตรา ภาษาไทย ๑๒ อัตรา ภาษาอังกฤษ ๗ อัตรา คณิตศาสตร์ ๔ อัตรา คอมพิวเตอร์ ๔ อัตรา วิทยาศาสตร์ ๔ อัตรา พลศึกษา ๓ อัตรา นาฎศิลป์ ๑ อัตรา และสังคมศึกษา ๑ อัตรา ในโอกาสนี้ นายปัญจพล แสงคำไพ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการครูใหม่ โดยพร้อมนี้ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำทะเบียนประวัติและสิทธิต่างๆ พร้อมทำหนังสือราชการส่งตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนที่ได้บรรจุแต่งตั้ง