สพม.22 ร่วมงานเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ. สพม.22 มอบหมายให้ นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ พร้อมนักเรียน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562 จังหวัดนครพนม ภายใต้แนวคิด “บ้านปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง” Safety Home Safety Society  ณ บริเวณศาลากลาง(หลังใหม่) โดยเดินรณรงค์ตั้งแต่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมถึงอาคารเจริญ-คุณหญิงวรรณา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม