ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความร่วมมือ สพท.และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า