สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พบปะให้โอวาทกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  จำนวน ๗๓ ราย ทั้งนี้จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายสยาม สุริยจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายนำพล รมพิพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นายอดิศักดิ์ สงกรานต์ นิติกรชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมรับรายงานตัว ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒