สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่ายและกิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา

เช้าวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สพป.สระบุรี เขต ๒ โดย นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ และ นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรสำนักงาน ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว  ร่วมกิจกรรม “เขตสุจิตเครือข่าย” เคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตแสดงเจตนารมณ์บริเวณด้านหน้าสำนักงาน นำกิจกรรมโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากนั้นร่วมกิจกรรม “ส่งเสริมปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา” ครั้งที่ ๑๘๘ ภายหลังจบกิจกรรมจะเป็นการพบปะ และแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหว ข้อราชการและติดตามภารกิจต่าง ๆ ให้ขับเคลื่อนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒