สพป.พิษณุโลก เขต 3 จิตอาสาพัฒนาชุมชน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  จิตอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยการทำความสะอาดพัฒนาสถานที่สาธารณะ วัด โรงเรียน ถนนสายแควน้อย-วัดโบสถ์ (ตั้งแต่หน้าสพป.พล.3 ถึงโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์บำรุงวุฒิวิทยา) และถนนสายริมน้ำจากโรงเรียนวัดโบสถ์ถึงสะพานท่างาม ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562