สพป.สร.1 รับฟังการประชุมผ่านระบบทางไกล

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะทำงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประชุมผ่านระบบทางไกล เพื่อรับฟังการชี้แจง การจัดตั้งงบประมาณ ปีงบบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล