+++รมว.ศธ.(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ) ลงพื้นที่มอบนโยบายด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน+++

 

++วันศุกร์  ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยนายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ,ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจร่วมต้อนรับนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน   นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์   กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้น รมว.ศึกษาธิการได้มอบเกียรติบัตรรางวัลพระพฤหัสบดี ระดับบุคคล ปี 2562  ของคุรุสภา จำนวน 2 รางวัีล

1.ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และ

2.นางกัญญา สมบูรณ์ ผอ.โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์และเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีวศึกษา ระดับชาติ  5 ดาว ประจำปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 2561) ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนและวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง และมอบเกียรติบัตรครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่นผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด เพื่อเสนอรับ”รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิราสราชนครินทร์” ได้แก่

1.นายธานินทร์  สันติธรรมบารมี  ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านห้วยบง อ.ขุนยวม

2.นายราเมศ  ไชยวงค์  ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านหัวแม่เย็น อ.ปาย

3.นายเทียนชัย  ธิติกัลป์ยกร  ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยปูแกง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

4.นายพงษ์ศักดิ์  หทัยทิพย์  ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ดี๊ อ.แม่สะเรียง โดยมีศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายธนาวัฒน์  คำราช รองศึกษาธิการจังหวัดลำปางรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  กล่าวรายงาน  หลังจากนั้นรมว.ศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายด้านการศึกษาและรับฟังข้อคิดเห็นจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมรวมกว่า 550 กว่าคน  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อรับแนวนโยบายด้านการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปขยายผลในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป  //ไกรสร  สิงหนาท  ภาพ/ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน