สพป.นครพนมมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต ๑ ได้ออกไปให้ความช่วยเหลือโดยมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนเป็นการเบื้องต้น จำนวน ๔,๖๐๐ บาท แก่นักเรียนที่ประสบปัญหาอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) ด้วยได้รับรายงานจากนายพลซื่อ สลางสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทราย อำเภอเมืองนครพนม ว่าด้วยวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้รับความเสียหายทั้งหมด ซึ่งเป็นบ้านของเด็กชายพัชรพล แซ่ลิ้ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านนาทราย โดยอาศัยอยู่กับคุณย่า(นางเกตุมณี โคตรธรรม) ในการนี้สามารถบริจาคสมทบช่วยเหลือได้ที่ บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครพนม ๖๗๗-๘-๘๕๘๒๔-๙ ชื่อบัญชี นางอมรรัตน์ สุทธิสาร และ น.ส.ประภาพร เจริญทัศน์ (สวัสดิการเพื่อการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน)