สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป. อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย นางกาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ “เด็กอีสานรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เลิศล้ำรอบรู้ ก้าวสู่สากล” และร่วมให้กำลังใจนักเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธี ซึ่งการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมการแข่งขัน ในการนี้มีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ ว่าที่ ร.ต ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวรายงาน พิธีจัดขึ้น ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ