ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลไพรนกยูง ประจำปีการศึกษา 2562  “หนองอ้ายสามเกมส์”

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวลออ  วิลัย  ผอ.สพป.ชัยนาท  พร้อมด้วย นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม  รอง ผอ.สพป.ชัยนาท  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลไพรนกยูง ประจำปีการศึกษา 2562  “หนองอ้ายสามเกมส์”  ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม อ.หันคา โดยมี นายสมพร  ม่วงพันธ์  ผอ.รร.บ้านหนองอ้ายสาม  คณะผู้บริหาร  ร่วมต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้  เป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง ได้แสดงความสามารถในทางที่ถูกต้อง พัฒนาความสามารถในด้านกีฬา สร้างความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา คือ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เคารพในกติกาแก่นักเรียน ซึ่งการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลไพรนกยูง ประกอบด้วย รร.บ้านหนองอ้ายสาม  รร.วัดพรหมวิหาร  รร.บ้านวังเดือนห้า  รร.บ้านรางจิก และ รร.บ้านไพรนกยูง  โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและชุมชน