นักเรียน ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ คว้ารางวัล ชนะเลิศ หุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2018 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบโล่และเหรียญรางวัล ชนะเลิศ ให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2018 ณ ประเทศฟิลิปปินส์  วันที่ 22-27 ตุลาคม 2561
1. หุ่นยนต์ Sumo 1 Kg Auto Family  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช. กรัณย์กร เอี่ยมสกุล
2. หุ่นยนต์ Sumo 1 Kg Legged รุ่น JUNIOR รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ชิษณุพงศ์ เกิดสา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.สรวิชญ์ ปาลาศ
3. หุ่นยนต์ Sumo 1 Kg Legged รุ่น Open รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ชิษณุพงศ์ เกิดสา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช. สรวิชญ์ ปาลาศ
4. หุ่นยนต์ i Beam Junior รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ชญานนท์ คงนวล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ชุติพนธ์ อินฮุย
5.หุ่นยนต์ i Beam Open  รางวัลชนะเลิศ ด.ช.สรวิชญ์ ปาลาศ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ชิษณุพงศ์ เกิดสา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.กรัณย์กร เอี่ยมสกุล
6. รางวัล Best Performance ด.ช. มงคลทรัพย์ เอี่ยมสกุล