เหรียญทองชนะเลิศ

นักเรียนโรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 เข้าร่วมแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับ ป.4-ป.6 และระดับ ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทั้งสองรายการ  โดยการนำของนายประวิทย์   เหมะธุลิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา  …ชุลีพร/ข่าว