สพป.ชัยนาท รับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ (รอบ 3)

ที่ห้องประชุมเกษมสุข วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สพป.ชัยนาท รับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ (รอบ 3) จำนวน 17 คน พร้อมจัดทำสมุดประวัติ โดยท่าน ผอ.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.สมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้การปฐมนิเทศและให้โอวาท