มหกรรมความสามารถทางศิลปฯ นักเรียนเรียนรวม สพป.จันท์ 1

13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ร่วมกับ โรงเรียนวัดจันทนาราม จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโลโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (ร.ร.เรียนรวม) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยนายสมชาย อรุณธัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการตัดสิน ณ โรงเรียนวัดจันทนาราม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี