สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 11

……..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 11 ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2522 ณ สนามกีฬากลางดำรงราชานุสรณ์ และสนามกีฬาในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสแสดงออกในเวทีที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการฝึกทักษะและหาประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านกีฬา และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
…….ซึ่งได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. โดยมี นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด