สพป.ลพบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดช่วงเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2561

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.   นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายสหรัฐ คงมานะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดช่วงเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2561 ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่ากล้วยและโรงเรียนบ้านหนองแขม ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อกำกับดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ในการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และตรวจติดตามดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียนตามนโยบายของสพฐ. พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียนในโรงเรียน ณ บ้านป่ากล้วยและโรงเรียนบ้านหนองแขม ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นายสหรัฐ คงมานะ : ถ่ายภาพ

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)