สพป.สร.1 จัดแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์

วันที่  13  พฤศจิกายน  2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  จัดแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์  ในระดับเขตพื้นที่ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  และ สพฐ.  ในการนำกีฬาสู่สถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด  พัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้  และเพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนของ  สพป.สุรินทร์ เขต 1  เข้าแข่งขันในระดับ  จังหวัดต่อไป   ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของการแข่งขัน   นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน  2  ชนิดกีฬา  คือ  การแข่งขันฟุตบอล  และ  คีตมวยไทย  ณ  โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยคม”  ส่วนกีฬาชนิดอื่น ๆ  เริ่มแข่งขันในวันนี้เช่นกัน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกเครือข่าย ฯ ในสังกัด

////// ประเสริฐ ปัตถวัลย์   ปชส. สพป.สร.1 รายงาน