สพป.หนองคาย เขต 1 “ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.”

วันพุธที่  14  พฤศจิกายน  พ.ศ.2561  เวลา 07.30 น. นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำ รองผอ.สพป.นค.1  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์พร้อมบุคลากรในสังกัด  ร่วมประชุมทางไกล ในรายการ“พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ตามด้วยการนำเสนอนโยบายในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง 14 , OBEC Channel และ VDO Conference  ณ ห้องประชุมห้องสมุด สพป.หนองคาย เขต 1 โดยในวันนี้ทางสพฐ.ได้แจ้งข้อราชการแก่ทางสพท.ทุกแห่งในการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2562และการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV พร้อมนี้ทางสพฐ.ได้เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 อีกด้วย