สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 07.30 น. นายมติชน  มูลสูตร โชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561  ณ  ห้องประชุมประจักษศิลปาคม  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  โดยมีนายรณชัย  จิตวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี   ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2545  เห็นชอบการเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และได้กำหนดให้วันที่  14  พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”